Chrystus się nam narodził

1.Chrystus się nam narodził,
Jenż dawno powieszczon był,
W Betleem żydowskiem mieście,
Z Panny Maryi czyście.
Hallelujah.

2.Gdy pasterze w nocy paśli,
Stanął przy nich anjoł spasny,
Ktorzy widząc jasność boską
Bali się bojaźnią ciężką.
Hallelujah.

3.Rzekł im anjoł: Nie bojcie się,
Ale owszem weselcie się,
Narodził sie zbawiciel wam,
Ktory rzeczon Chrystus Pan.
Hallelujah.

4.Teraz wszyscy śpiewajmy
A Panu Chrystowi dziękujmy,
Bo mu przysłusza6 śpiewać z anjoły w radości:
Chwała tobie na wysokości!
Hallelujah.