W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży
C G
kolędować Małemu?
C F G G7 C
Jezusowi Chrystusowi
a G
dziś nam narodzonemu?
C F G G7 C
Pastuszkowie przybywajcie,
a d
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
G C
jako Panu naszemu.
a d F G G7 C

My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak Tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy.
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany, nam jest dany
Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy:
\"Chwała na wysokości\".

Witaj, Panie, cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie.
\"Miłość moja to sprawiła,
by człowieka wywyższyła
pod nieba empirejskie\".