Śpiewajmy jednorodzonemu

Śpiewajmy jednorodzonemu,
Chrystusowi, Synowi Bożemu,
Odkupicielowi swemu,
W żłobie lezącemu,
W żłobie leżącemu.

Dziateczki, śpiewajcie,
Starzy pomagajcie.
Dzięki i chwałę dajcie,
Panu wdzięcznie śpiwajcie,
Panu wdzięcznie śpiewajcie.