Za kolędę dziękujemy

Za kolędę dziękujemy,
D A D
Zdrowia, szczęścia Wam życzymy.
D A D
Hej, niech Wam Bóg zapłaci
D e
Stokrotnie nagrodzi
A A7
W niebie i na ziemi.
D A D

Za kolędę dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia Wam życzymy.
Abyście nam długo żyli,
Potem się wiecznie cieszyli,
Z Świętymi w niebie.

Za kolędę dziękujemy,
zdrowia, szczęścia Wam życzymy.
Byście sobie długo żyli,
zdrowi i szczęśliwi byli
na ten nowy rok!