Przystąpmy do szopy

Przystąpmy do szopy uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego,
A D A h E A
Który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego.
A D A h E A
Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki.
A E A H7 E
Gdzie berło, gdzie Twoje korony,
A fis h
Gdzie berło gdzie Twoje korony,
E D
Jezu malusieńki.
A fis D E7 A

Ten, co wszechświat dzierży w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka.
Jezus, Bóg wcielony w żłobie wyniszczony dla zbawienia człowieka.
O Boże bądźże pochwalony za Twe narodzenie.
Racz zbawić ludzki ród zgubiony,
racz zbawić ludzki ród zgubiony,
daj duszy zbawienie.