Pospieszcie, pastuszki

Pospieszcie, pastuszki, z piosneczki!
Pospieszcie, pastuszki!
Pospieszcie, pastuszki, do stajeneczki!
Pospieszcie pastuszki!

Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.
Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.
Zjawionemu na niskości,
Chwała Mu na wysokości.
Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.
Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.

A w samym Twym narodzeniu,
Boże, Boże niezmierzony!
W tym pasterskim prostym pieniu,
Bądź na wieki pochwalony.

Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.
Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.