Pienia Aniołów brzmią pod niebiosa

Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy
Śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy:

Chwała Bogu w wysokości,
a ludziom na tej niskości
niech pokój będzie,
niech pokój będzie.

Chwała Bogu w wysokości,
a ludziom na tej niskości
niech pokój będzie,
niech pokój będzie.