Pasterzu, pasterzu, czy widzisz tam

Pasterzu, pasterzu czy widzisz tam, o tam, o tam?
To szopa, to żłobek, dziś niebo je ogłosiło nam.
O, śpieszmy Dziecię uczcić czym prędzej!
Wszak to nasz Zbawca, Bóg nasz i Pan.
Sam chciał się w naszej urodzić nędzy,
I przyjąć biedny, biedny nasz stan.

O, śpieszmy więc uczcić czym prędzej to dziecię: Bóg nasz i Pan.

Słyszałeś dzisiaj, jak nam niebiosa głosiły dary wielkich swych łask?
Cudneż to były Aniołów głosy, cudna ich twarzy piękności blask!
\"Pokój każdemu, kto dobrej woli!\"
Błogą nam z nieba przynieśli wieść.
Bóg się ku naszej skłonił niedoli.
Bóg między nami, nieśmy Mu cześć!

O, śpieszmy więc uczcić czym prędzej to dziecię: Bóg nasz i Pan.