Pasterze paśli trzody

Pasterze paśli trzody na przyłogu;
Ali Anieli wyśpiewują Bogu,

Chwała bądź Bogu na wysokiem niebie,
A pokój ludziom na nizkim padole.

Oznajmujemy niezmierne wesele,
Że się narodził Bóg w człowieczem ciele.

Idźcie, kwapcie się do Betleem miasta,
Znajdziecie dziecię położone w jaslkach.

Potem Anieli wnet od nich zniknęli,
Pasterze także do Betleem biegli.

I tak znaleźli jak Anioł powiedział,
Iż osioł z wołem nad nim klęcząc puchał.

A Józef stary kołysał dzieciątko,
Nynajże nynaj, miłe pacholątko.