Ogłaszamy dziś nowinę

Ogłaszamy dziś nowinę
D G A
Wszystkim radości przyczynę:
G D G A
Narodził się nam Zbawiciel,
D G A
Wszego świata Odkupiciel.

G D G A
Chrystus się nam narodził,
D G A
Jak dawno prorokowan był;
D G A D
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
D G D
Li li, li li, li li, li li,
G h e D
Z małego Dzieciątka.
A D

Leży w stajni śliczne Panię,
Rodu ludzkiego kochanie:
Siankiem ciałeczko przykryte,
W pieluszki podłe powite.

Chrystus...

Głód i zimno członki zwiera,
Przecież miłość swą otwiera:
Czem się mróz na ciałko sroży,
Tem się w sercu ogień mnoży.

Chrystus...

Leżąc na słomie łzy toczy,
Drogie perły leją oczy:
Głos podobny nędznikowi,
W płaczu pierwszym człowiekowi.

Chrystus...

Wół i osioł nadsługują,
Stwórcę swego w stajni czują:
Czczą majestat Jego w żłobie,
Chociaż w podłej ludzkiej osobie.

Chrystus...

Dary niosą pastuszkowie,
Pierwsi do żłobu posłowie:
Oddają Mu swe pokłony,
Wielbią Boga z swojej strony.

Chrystus...

Trzej królowie Go witają,
Dary swemi oświadczają:
Że to Pan nieba wieczny,
Chociaż leży niedostateczny.

Chrystus...

Miłe Dziecię, niebios Panie,
Serc naszych uradowanie,
Tobie piosenki śpiewamy,
Ciebie Boga uwielbiamy.

Chrystus...