O święte siano

O święte siano! mej duszy wiano,
C F G C
Gdy cię kosztuję, smak w tobie czuję,
C C7 d G
O święte siano.
F G7 C

Niebo się siekło, nie brzydkie piekło,
Pod Dzieciąteczko, moje sianeczko,
O święte siano.

Szczęśliwy brogu, z którego Bogu
To siano brano, co Mu posłano.
O święte siano.

Na sianie leży w lichej odzieży,
Ten, który grzeje promieńmi knieje.
O święte siano.

Dajęć sianeczko, me Dzieciąteczko;
Grzej Go wołeczku, mój kochaneczku;
O święte siano.

Mówi i osieł, coć będzie nosił
O Królu Nieba! Sianka Ci potrzeba.
O święte siano.

Nuż pastuszęta i wy bydlęta;
Pochwalcie Pana z takiego siana.
O święte siano.