O Józefie!

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?
Powiedzże, Powiedzże!
- W Betlejem, w Betlejem!
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Maryja, Maryja.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa kołysał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Ja Józef, ja Józef.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusowi śpiewał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Anieli, Anieli.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zagrzewał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Wół, osioł, wół, osioł.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Mu pokłon oddawał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Pasterze, Pasterze.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa odwiedził?
Powiedzże, Powiedzże!
- Królowie, Królowie.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zabić chciał?
Powiedzże, Powiedzże!
- Król Herod, Król Herod.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Powiedzże nam, czemu Jezus ubogi?
Powiedzże, Powiedzże!
- Bo drogi, bo drogi.
Chwała Tobie...

O Józefie!
- Czego chcecie?
Oto Ciebie z nabożeństwem prosimy;
- A o co, a oco?
Aby w raz z osobą twoją,
Był nam Jezus z Matką Swoją
Przy śmierci.