O Jezu, nasz Zbawicielu

O Jezu, nasz Zbawicielu,
Jedyny Odkupicielu,
przed wieki z Ojca zrodzony,
z Matki w czasie narodzony!

Śliczna Ojcowska jasności,
nadziejo ludzkiej słabości!
Skłoń uszy Twe litościwe
na prośby nasze troskliwe.

Wspomnij, Zbawicielu, sobie,
żeś naszej ludzkiej osobie
równe ciało wziął z Rodzicy,
Niepokalanej Dziewicy.

To dzień Twego narodzenia
do wszego mówi stworzenia,
żeś sam z tronu Ojcowskiego
przyszedł dla zbawienia mego.

Przeto dziś niebo wykrzyka,
wesołość z morza wynika,
ziemia z niezmierną radością,
cieszy się Twoją bytnością.

My też, przez Cię odkupieni
i krwią Twoją oczyszczeni,
pamiątkę dziś w nowym pieniu
czynim Twemu Narodzeniu.