O gwiazdo betlejemska

O gwiazdo Betlejemska,
C G C a
zaświeć na niebie mym.
d G C
Tak szukam Cię wśród nocy,
C G C a
tęsknię za światłem Twym.
d G C
Zaprowadź do stajenki,
a E
leży tam Boży Syn,
a E
Bóg-Człowiek z Panny świętej,
F G C A7
dany na okup win.
d G C

O nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam.
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać:
to jest nasz wszystek dar.

Ja nie wiem; o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron,
czy dusza moja biedna
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną,
błagać Cię kornie śmiem,
gdyś stajnią nie pogardził,
nie gardź i sercem mem.